0-538-282-16-20
FacebookTwitterYoutubeRSS

Uzman Klinik Psikolog Dr. Çiğdem Koşe

Çocuk ve Otizm

Çocuklar büyümek için çevresindeki insanlar ile iletişim kurup sosyalleşirler. Çevresindekilere gülücük atarlar, öperler, sarılırlar ve ‘ce ee’ gibi oyunlardan çok hoşlanırlar. Bazı çocuklar ise çevrelerindeki insanlar ile iletişim kurmaz. Kendi dünyalarında oynarlar, tekrarlayıcı davranışları vardır (kendi etrafında dönmek gibi),  tuhaf hareketlerde bulunurlar ve çevrelerindeki yetişkin ve çocuklar ile ilgilenmezler. Bu özellikler otizm isimli gelişimsel bozukluğun göstergeleridir. devamı...

Öğrenme Bozukluğu Nedir?

Öğrenme bozukluğu çok farklı sorunları kapsayan genel bir terimdir. Herhangi bir nörolojik ve bedensel hastalık ya da zeka geriliği ve otizm gibi gelişimsel bir rahatsızlık bulunmaksızın dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren kapsamlı bir bozukluk türüdür. Bu bozuklukların bireyin yapısıyla ilgili olduğu ve merkezi sinir sistemindeki işleyiş bozukluğuna bağlı olduğu varsayılmaktadır. devamı...

Okuma Bozukluğu (Disleksi) Nedir?

Okuma bozukluğu, diğer adı ile disleksi, okumada belirgin hataların görüldüğü bir bozukluktur. Çocuk ilkokul çağına geldiğinde okumaya başlarken özellikle şekil, geometrik yapı ve çizim olarak birbirine benzeyen harfleri karıştırmaya başlar. devamı...

YaZMa BoZuKLuĞu (DisGRafi) NeDir?

Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır.devamı...

Okul Fobisi ve Ayrılık Anksiyetesi (Okula Gitmeyi Reddeden Çocuklar)

Çocuklar için okula gitmek genellikle heyecan verici ve eğlenceli bir olaydır. Ne var ki,bazıları için aşırı korku ya da panik verici olabilir. Ebeveynler, eğer çocukları düzenli olarakhasta hissettiklerinden şikayet ediyorsa ya da sıklıkla küçük fiziksel şikayetlerle okuldaneve gitmek için izin istiyorsa bu durumu değerlendirmelidir.devamı...

Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları

Kaygı, korku ve endişe gibi özellikler bizim doğuştan getirdiğimiz ve bizi çevremizdeki tehlikelere karşı uyaran gerekli ve faydalı düzeneklerdir. Ancak bu kaygı, korku ve endişeler yaygın, aşırı ve kontrol dışı olmaları halinde kaygı bozuklukları dediğimiz, hayatı olumsuz etkileyen ve kısıtlayan bir grup psikiyatrik bozukluk ortaya çıkar. devamı...

Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişide sıkıntı yaratan ve kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen tekrarlayıcı özellikli obsesyon ve/veya kompulsiyonların varlığı ile tanımlanır. Çalışmalar OKB’nin çocuk ve ergenlerde görülme sıklığının %1-%3 olduğunu öne sürmektedir. devamı...

Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozukluğu

Çocuk ve ergenlerde duygudurum bozuklukları başlıca depresif ve bipolar (iki uçlu veya manik-depresif) mizaç bozukluklarını içerir. devamı...

Dikkat Eksikliği Belirtileri

Dikkatini veremeyen çocuk çabuk sıkılır ve bıkar. Bir faaliyet üzerinde belli bir süre yoğunlaşamaz. Başladığı bir işi bitiremez. Üzerine aldığı görev ve etkinlikleri yerine getiremez. Bir işe başladığında çabuk ve hızlı bir biçimde bitirme çabası içine girer. Fakat genellikle sonunu getiremez. devamı...

Çocuk ve Boşanma

Evliliklerin boşanma ile sonuçlanma oranı gün geçtikçe artmaktadır ve boşanan çiftlerin önemli bir kısmı çocuk sahibidir. Bu çiftlerin en büyük sıkıntılarından biri, çocuklarının boşanma sürecinden nasıl etkileneceğine dair duydukları kaygıdır. Hatta birçok çift sadece çocuklarının olumsuz etkileneceği düşüncesiyle devam ettirmek istemedikleri evliliklerini bitiremezler. devamı...

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Evliliklerin boşanma ile sonuçlanma oranı gün geçtikçe artmaktadır ve boşanan çiftlerin önemli bir kısmı çocuk sahibidir. Bu çiftlerin en büyük sıkıntılarından biri, çocuklarının boşanma sürecinden nasıl etkileneceğine dair duydukları kaygıdır. Hatta birçok çift sadece çocuklarının olumsuz etkileneceği düşüncesiyle devam ettirmek istemedikleri evliliklerini bitiremezler. devamı...