0-538-282-16-20
FacebookTwitterYoutubeRSS

Archive

Yazar Arşivi

Çocuk ve Otizm

May 02, 2012  |   Posted by :   |   Çocuk ve Otizm   |   0 Comments

Çocuklar büyümek için çevresindeki insanlar ile iletişim kurup sosyalleşirler. Çevresindekilere gülücük atarlar, öperler, sarılırlar ve ‘ce ee’ gibi oyunlardan çok hoşlanırlar. Bazı çocuklar ise çevrelerindeki insanlar ile iletişim kurmaz. Kendi dünyalarında oynarlar, tekrarlayıcı davranışları vardır (kendi etrafında dönmek gibi),  tuhaf hareketlerde bulunurlar ve çevrelerindeki yetişkin ve çocuklar ile ilgilenmezler. Bu özellikler otizm isimli gelişimsel bozukluğun [...]

devamı...

YaZMa BoZuKLuĞu (DisGRafi) NeDir?

June 28, 2011  |   Posted by :   |   Yazma Bozukluğu   |   0 Comments

Yazma bozukluğu sıklıkla okuma bozukluğu ile birlikte görülür. Yazı yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hataları gözlemlenir. Bu çocuklarda aynı zamanda dili algılama ve anlatım bozukluklarına da rastlanır. Yazma güçlüğünde görülebilecek yazma hataları: Harf hataları yapma, birbirine benzeyen b-d, p-q, c-ç gibi harfleri ya da 6-9, 12-21 gibi sayıları karıştırma ve birini diğerinin yerine yazma [...]

devamı...

Okuma Bozukluğu (Disleksi) Nedir?

June 28, 2011  |   Posted by :   |   Okuma Bozukluğu   |   0 Comments

Okuma bozukluğu, diğer adı ile disleksi, okumada belirgin hataların görüldüğü bir bozukluktur. Çocuk ilkokul çağına geldiğinde okumaya başlarken özellikle şekil, geometrik yapı ve çizim olarak birbirine benzeyen harfleri karıştırmaya başlar. Okuma güçlüğünde görülebilecek okuma hataları: Harfleri yanlış okuma ve birbirine karıştırma Okurken harf atlama,  harfleri okumama Bazı kelimeleri atlama ya da eksik okuma Kelime içinde [...]

devamı...

Öğrenme Bozukluğu Nedir?

June 28, 2011  |   Posted by :   |   Öğrenme Bozukluğu   |   0 Comments

Öğrenme bozukluğu çok farklı sorunları kapsayan genel bir terimdir. Herhangi bir nörolojik ve bedensel hastalık ya da zeka geriliği ve otizm gibi gelişimsel bir rahatsızlık bulunmaksızın dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren kapsamlı bir bozukluk türüdür. Bu bozuklukların bireyin yapısıyla ilgili olduğu ve merkezi sinir [...]

devamı...

Okul Fobisi ve Ayrılık Anksiyetesi (Okula Gitmeyi Reddeden Çocuklar)

June 21, 2011  |   Posted by :   |   Ayrılık Anksiyetesi   |   0 Comments

Çocuklar için okula gitmek genellikle heyecan verici ve eğlenceli bir olaydır. Ne var ki, bazıları için aşırı korku ya da panik verici olabilir. Ebeveynler, eğer çocukları düzenli olarak hasta hissettiklerinden şikayet ediyorsa ya da sıklıkla küçük fiziksel şikayetlerle okuldan eve gitmek için izin istiyorsa bu durumu değerlendirmelidir. Okula gitmeyi istememe herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, [...]

devamı...

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Ebeveynler, çocuklarının okulda dersi dinlemediğini ya da sınıfta sorun çıkardıklarını öğrendiklerinde strese girerler. Çocuğun bu davranışlarının olası nedenlerinden biri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’dur (DEHB). DEHB‘li çocuk iyi bir öğrenci olmak istese bile, dürtüseldir, dikkatini vermekte güçlük çeker ve bu durum sınıf içinde problem yaşamasına neden olur. Öğretmenler, ebeveynler ve arkadaşları çocuktaki farklı davranışların farkındadır; ancak [...]

devamı...

Çocuk ve Boşanma

@cigdemkose yi Takip Et Evliliklerin boşanma ile sonuçlanma oranı gün geçtikçe artmaktadır ve boşanan çiftlerin önemli bir kısmı çocuk sahibidir. Bu çiftlerin en büyük sıkıntılarından biri, çocuklarının boşanma sürecinden nasıl etkileneceğine dair duydukları kaygıdır. Hatta birçok çift sadece çocuklarının olumsuz etkileneceği düşüncesiyle devam ettirmek istemedikleri evliliklerini bitiremezler. Çiftler boşanma sonucu bir yıkım ya da rahatlama [...]

devamı...

Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları

May 11, 2011  |   Posted by :   |   Çocuk Ve Ergenlerde Kaygi Bozukluklari   |   Comments Off

Kaygı, korku ve endişe gibi özellikler bizim doğuştan getirdiğimiz ve bizi çevremizdeki tehlikelere karşı uyaran gerekli ve faydalı düzeneklerdir. Ancak bu kaygı, korku ve endişeler yaygın, aşırı ve kontrol dışı olmaları halinde kaygı bozuklukları dediğimiz, hayatı olumsuz etkileyen ve kısıtlayan bir grup psikiyatrik bozukluk ortaya çıkar. Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi kaygı bozuklukları görülebilir. Bununla [...]

devamı...

Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluk

May 10, 2011  |   Posted by :   |   Obsesif Kompulsif Bozukluk   |   Comments Off

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişide sıkıntı yaratan ve kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen tekrarlayıcı özellikli obsesyon ve/veya kompulsiyonların varlığı ile tanımlanır. Çalışmalar OKB’nin çocuk ve ergenlerde görülme sıklığının %1-%3 olduğunu öne sürmektedir. OKB çocukların yaşam kalitelerini düşürmekte ve onların aile akedemik ve sosyal hayatlatını olumsuz yönde etkilemektedir. OKB semptomları çocukluk döneminde tedavi edilmediğinde, yetişkinlikte devam [...]

devamı...

Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozukluğu

May 10, 2011  |   Posted by :   |   Duygudurum Bozuklugu   |   Comments Off

Çocuk ve ergenlerde duygudurum bozuklukları başlıca depresif ve bipolar (iki uçlu veya manik-depresif) mizaç bozukluklarını içerir. Depresif bozukluklar belirtilerin süre ve şiddetine göre farklı isimler almakla birlikte (örneğin majör depresyon veya distimik bozukluk) benzer duygusal ve davranışsal belirtiler gösterirler. Çocukluk çağı depresyonu çocuğun ve ailenin hayatını çok yönlü olarak etkileyen ciddi bir psikiyatrik bozukluktur. Çocukların [...]

devamı...